W Kancelarii obowiązują dwa sposoby ustalania wynagrodzenia:

• ryczałtowy: polegający na określeniu z góry sumy wynagrodzenia. Taki sposób rozliczania jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy, w szczególności udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma procesowego, wniosku, sporządzenie opinii prawnej itp.
• godzinowy: polegający na ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od nas. Taki system wynagrodzenia stosowany jest przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej osób prawnych.

PORADY:

Ceny porad wahają się w zależności od konkretnego stanu faktycznego, stopnia skomplikowania sprawy i poświęconego czasu. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy wynagrodzenie za poradę wliczane jest do honorarium za prowadzenie sprawy.

SPRAWY SĄDOWE:

Podstawą wynagrodzenia jest umowa z klientem. Jego wysokość jest ustalona w oparciu o charakter zlecenia, złożoność sprawy, czasochłonność. Z uwagi na różnorodność spraw sądowych, stanów faktycznych, prawnych i zakresu roszczeń jakich dochodzi Klient ustalenie uniwersalnego cennika jest bardzo trudne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wyobrażeniom dotyczącym honorarium adwokata wskazać należy, że w typowych sprawach cywilnych o zapłatę (np. z tytułu zaległego czynszu, z tytułu umowy sprzedaży itp.) przy ustalaniu wygrodzenia za podstawę przyjmujemy stawki minimalne wynagrodzenia adwokackiego określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz zmieniającym je rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r., które wynoszą:
sprawa o zapłatę do 500 zł honorarium w wysokości 90 zł
sprawa o zapłatę od 500 zł do 1500 zł honorarium w wysokości 270 zł
sprawa o zapłatę od 1500 zł do 5000 zł honorarium w wysokości 900 zł
sprawa o zapłatę od 5000 zł do 10 000 zł honorarium w wysokości 1800 zł
sprawa o zapłatę od 10 000 zł do 50 000 zł honorarium w wysokości 3600 zł
sprawa o zapłatę od 50 000 zł do 200 000 zł honorarium w wysokości 5400 zł
sprawa o zapłatę od 200 000 zł do 2 000 000 zł honorarium w wysokości 10 800zł
sprawa o zapłatę od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł honorarium w wysokości 15 000zł
sprawa o zapłatę powyżej 5 000 000 zł honorarium w wysokości 25 000 zł
W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą:
sprawa o zapłatę do 500 zł honorarium w wysokości 60 zł
sprawa o zapłatę od 500 zł do 1500 zł honorarium w wysokości 180 zł
sprawa o zapłatę od 1500 zł do 5000 zł honorarium w wysokości 600 zł
sprawa o zapłatę od 5000 zł do 10 000 honorarium w wysokości 1200 zł
sprawa o zapłatę od 10 000 zł do 50 000 zł honorarium w wysokości 2400 zł
sprawa o zapłatę od 50 000 zł do 200 000 zł honorarium w wysokości 3600 zł
sprawa o zapłatę powyżej 200 000 zł honorarium w wysokości 7200 zł
Jeżeli chcą Państwo jednak poznać przybliżoną cenę za konkretną sprawę, zachęcamy do złożenia zapytania, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.